Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

 
2017.03.28 - Oferta pracy nr 13619
Szkoła Policealna Sukces Edukacja w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 61/3
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel na kierunku Technik Usług Kosmetycznych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Uwaga! Pilnie poszukujemy osoby na stanowisko nauczyciela na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na podany adres e-mail.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gliwice@sukcesedukacja.pl
.
Telefon:
0322700257.