Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

1234
 
2015.05.25 - Oferta pracy nr 9097
Prywatne Gimnazjum Informatyczne w Bielsku-Białej
Legionów 81
43-300 Bielsko-Biała.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotowy

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Założyciel Prywatnego Gimnazjum Informatycznego poszukuje nauczycieli przedmiotowych do przedmiotów:
przysposobienie obronne oraz zajęcia praktyczno-techniczne. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w nowej placówce edukacyjnej proszone są o przesyłanie CV wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biurowsiz@gmail.com
.
Telefon:
0506495335.


2015.05.25 - Oferta pracy nr 9096
Proedukacja Zespół Szkół dla Dorosłych
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Specjalista ds. rozliczeń PFRON

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Temat do przeprowadzenia szkolenia to m.in.
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką PFRON
2. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych
3. Efekt zachęty
4. Druki WND


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
i.dudek@proedukacja.edu.pl
.
Telefon:
0327976595.


2015.05.21 - Oferta pracy nr 9095
Prywatne Gimnazjum Informatyczne w Bielsku-Białej
Legionów 81
43-300 Bielsko-Biała.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel etyki/religii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Prywatne Gimnazjum Informatyczne w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela etyki/religii


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biurowsiz@gmail.com
.
Telefon:
0506495335.


2015.05.21 - Oferta pracy nr 9094
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Janasa 28
41-700 Ruda Śląska.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel koła wędkarskiego w wymiarze 7 godz. tyg.

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, ukończony kurs instruktora wędkarstwa, kandydat powinien pasjonować się wędkarstwem


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
mdk-rs@wp.pl
.
Telefon:
0322481346.


2015.05.21 - Oferta pracy nr 9093
Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Biuro Rekrutacji
ul. Wolności 154
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel etyki/religii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
uprawnienia do nauczania religii/etyki w szkołach podstawowych lub nauczania wychowania do życia w rodzinie


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zabrze@angmen.com.pl
.
Telefon:
0322748582.


2015.05.20 - Oferta pracy nr 9092
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. ks. bpa H. Bednorza 15
40-384 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel - lekarz weterynarii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach zatrudni od 1 września 2015 lekarza weterynarii z przygotowaniem pedagogicznym. Wymiar etatu 15/18


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsps@alpha.pl
.
Telefon:
0322569469.


2015.05.19 - Oferta pracy nr 9091
Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci
ul. Gliwicka 3
42-674 Kamieniec .

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel religii i chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania:
- ukończone studia wyższe kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne,
- kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej.

Umowa na zastępstwo od dnia 01.09.2015r. do dnia 30.06.2016r.
Zatrudnienie:
- religia w wymiarze 18/18,
- chemia w wymiarze 4/18 etatu.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsskamieniec@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0322337818.


2015.05.19 - Oferta pracy nr 9090
Proedukacja Zespół Szkół dla dorosłych
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Trener- Wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Kompleksowa obsługa programów księgowych Symfonia i Płatnik m.in.:
- podstawowe zasady ubezpieczeń społecznych,
- zgłoszenia do ZUS, wprowadzanie zmian, wyrejestrowania,
- wprowadzenie do rachunkowości,
- definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat,
Księgowość w działalności gospodarczej:
- podstawy prawne prowadzenie działalności w Polsce,
- zagadnienie związane z podatkiem VAT
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- koszty, ulgi, zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Księga przychodów i rozchodów:
- wprowadzenie do księgi przychodów i rozchodów,
- zasady systemu podatkowego w Polsce,
- zasady rozliczeń ZUS, VAT,
Kadry płace i ubezpieczenia społeczne:
- elementy prawa pracy,
- system wynagrodzeń,
- obsługa programu kadrowo- płacowego

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie kierunkowe lub pokrewne,
- znajomość zagadnień dotyczących danej branży,
- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kursów oraz szkoleń,
- zdolność przekazywania wiedzy oraz przygotowania materiałów szkoleniowych,
- umiejętność wystąpień publicznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@proedukacja.edu.pl
.
Telefon:
0323088282.


2015.05.19 - Oferta pracy nr 9089
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Wyjątkowa Kraina"
Krakowska 15
43-190 Mikołów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

asystent nauczyciela

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Ukończone studia z zakresu edukacji przedszkolnej lub oligofrenopedagogiki. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3/4 etatu (godz. 8.00-14.00)


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
przedszkole@wyjatkowakraina.pl
.
Telefon:
0501460069.


2015.05.19 - Oferta pracy nr 9088
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
ul.B.Głowackiego 4
40-052 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka hiszpańskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- ukończone studia wyższe na kierunku filologia w specjalności język hiszpański ( mgr) ,
- przygotowanie pedagogiczne,
-dyspozycyjność.
Umowa na zastępstwo - 10/18h tyg. od zaraz do 26.06.2015r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gim2.kat@gmail.com
.
Telefon:
0322517346.


2015.05.19 - Oferta pracy nr 9087
Społeczne Gimnazjum "OMEGA" im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach
ul. Gliwicka 276
40-862 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka hiszpańskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Społeczne Gimnazjum „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów
w Katowicach zatrudni od 1 IX 2015 r. nauczyciela języka hiszpańskiego w wymiarze 3 godz. tygodniowo + 1 godz. zajęć pozalekcyjnych (2 dni w tygodniu).
Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, dyspozycyjność, kreatywność, ciekawe pomysły na lekcje.
Aplikacje prosimy przesyłać do 20.06.2015 r. wyłącznie drogą mailową na adres sekretariat@omegaszkola.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@omegaszkola.pl
.
Telefon:
0322545124.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9086
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Chłopska 70
43-502 Czechowice-Dziedzice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wspomagający

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy osoby do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zespołem Aspergera. Praca w pełnym wymiarze godzin. Od kandydata oczekujemy: pełnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, doświadczenia w pracy i znajomości problemów dzieci z ZA, konsekwencji w działaniu, rzetelności, ciepłego ale zdecydowanego podejścia do ucznia, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych kontaktów z rodzicami.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dyrektor@sp1.czechowice-dziedzice.pl
.
Telefon:
0322153134.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9085
Centrum Helen Doron w Gliwicach
ul. Bojkowska 20a
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

lektor języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Centrum Helen Doron w Gliwicach poszukuje nauczycieli języka angielskiego.

Wymagania:
• biegła znajomość języka angielskiego,
• przygotowanie pedagogiczne,
• pasja i zamiłowanie do pracy z dziećmi,
• dyspozycyjność w godzinach popołudniowych.

Oferujemy:
- pracę w największej, międzynarodowej sieci szkół języka angielskiego dla dzieci,
- wsparcie merytoryczne i szkoleniowe,
- coroczne konferencje,
- elastyczne godziny pracy.

Prosimy o przesłanie CV na adres:
gliwice@helendoron.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gliwice@helendoron.pl
.
Telefon:
0731231741.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9084
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
Edukacji 11a
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
WYMAGANIA:
- tytuł magistra edukacji wczesnoszkolnej (studia dzienne)
- przygotowanie pedagogiczne
- stopień nauczyciela kontaktowego/ min. rok pracy w szkole
- zaangażowanie, pomysłowość, otwartość na wyzwania
- samodzielność, odpowiedzialność
- pasja, potrzeba rozwoju w miejscu pracy
- poczucie humoru, kultura osobista
- umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych


STANOWISKO:
- wychowawca świetlicy dla klas I-III,
- realizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej od 2016/17
- pełny etat
- umowa o pracę (nie zastępstwo)
- klasy max. 16-osobowe


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@zssto.org
.
Telefon:
0322190240.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9083
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
Edukacji 11a
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
WYMAGANIA:
- tytuł magistra (studia dzienne)
- przygotowanie pedagogiczne
- stopień nauczyciela kontaktowego/ min. rok pracy w szkole
- zaangażowanie, pomysłowość, otwartość na wyzwania
- samodzielność, odpowiedzialność
- pasja, potrzeba rozwoju w miejscu pracy
- poczucie humoru,
- chęć twórczej pracy z dziećmi klas I-III SP

STANOWISKO:
- nauczyciel języka angielskiego w klasach I-III
- prowadzenie zajęć dodatkowych (kółko zainteresowań) z języka angielskiego
- pełny etat
- umowa o pracę (nie zastępstwo)
- grupy max. 16-osobowe
- doskonała baza dydaktyczna (tablice multimedialne, oprogramowanie dydaktyczne, różnorodne pomoce)


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@zssto.org
.
Telefon:
0322190240.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9082
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Dominika Savio
ul. Kościelna 53/63
42-202 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Wychowawca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Dominika Savio w Częstochowie, ul. Kościelna 53/63, poszukuje kandydatów na stanowisko wychowawcy.

Wymagane wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Poszukujemy osób zaangażowanych, o ukształtowanej osobowości, którzy identyfikują się z naszymi wartościami. Preferowani mężczyźni.

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy w pierwszej kolejności kierować na adres e-mail: cpow.savio@gmail.com


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
cpow.savio@gmail.com
.
Telefon:
0343650987.


2015.05.18 - Oferta pracy nr 9081
Biuro Turystyczne PUTiW Artur Piasecki
ul. Korfantego 1
41-902 Bytom.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

wychowawca na kolonii nad morzem

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
-wykształcenie pedagogiczne lub studenci od drugiego roku studiów na kierunkach pedagogicznych,
-zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawców ( nie dotyczy czynnych nauczycieli,
- niekaralność,
- książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych,
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżom,
- odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność
Informacje o kolonii na stronie www.putiw.pl
CV wraz z dokumentami prosimy wysłać na adres biuro@putiw.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@putiw.pl
.
Telefon:
0322825812.


2015.05.15 - Oferta pracy nr 9080
Niepubliczne Przedszkole "CUDACZEK" z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Ziętka 20
41-400 MYSŁOWICE.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

PSYCHOLOG

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie kierunkowe.
Przygotowanie pedagogiczne.
Umowa zlecenie.
Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci,
warsztatów i konsultacji dla rodziców


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
henkark@wp.pl
.
Telefon:
0605218966.


2015.05.15 - Oferta pracy nr 9079
Przedszkole Niepubliczne "Pociecha"
ul. Bielska 29
43-200 Pszczyna.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

pedagog specjalny

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy asystenta dla dziecka z zespołem aspergera w pełnym wymiarze czasu pracy, osoby znające specyfikę pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, energiczne, otwarte, chętne do podjęcia współpracy prosimy o kontakt.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
elaoles@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0502243181.


2015.05.14 - Oferta pracy nr 9078
DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ENGLISH MONTESSORI SCHOOL
J.Gallusa 10
40-594 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel klas 1-3

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela klas 1-3, po kursie Montessori lub w trakcie kursu, z dobrą znajomością języka angielskiego.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@anglojezyczne.com
.
Telefon:
0322079255.


1234