Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

1234567891011121314151617181920...>>
 
2014.10.01 - Oferta pracy nr 8462
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Inwalidów Wojennych 16
43-600 Jaworzno.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel - Historii , WOS

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie poszukuje w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela do nauczania przedmiotów HISTORIA, WOS.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsz_2jaw@interia.pl
.
Telefon:
0326155709.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8461
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Katowicka 35
41-902 Bytom.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie zatrudni nauczyciela matematyki na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie 01.10.2014r. - 28.01.2015r. w wymiarze 4/18.
Wykształcenie zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli(Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.)
Praca w następujących terminach:
środa - 10.55- 12.35
czwartek - 12.45 - 14.25.
Wymagania dodatkowe:wykonywanie zadań egzaminatora egzaminu maturalnego z matematyki.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dyrektor@elektronik.bytom.pl
.
Telefon:
0327074460.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8460
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Bandrowskiego 3a
41-300 Dąbrowa Górnicza.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zatrudnimy wykładowcę na kierunkach:
- Technik Informatyk - systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, diagnostyka i naprawa urządzeń
- Technik rachunkowości - wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, biuro wynagrodzeń i podatków

Praca w wybrane weekendy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dabrowagornicza@zak.edu.pl
.
Telefon:
0322616708.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8459
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.W. Korfantego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli
ul.Francuska 80
40-507 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel geografii, 11/18 etatu

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przygotowanie pedagogiczne, mile widziane doświadczenie w pracy nauczyciela, kreatywność, zamieszkały w Katowicach lub okolice Katowic


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
korfantyslo@gmail.com
.
Telefon:
0322551359.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8458
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 7)
Marii Dabrowskiej 10
41-103 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

psycholog szkolny

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich poszukuje nauczyciela na stanowisku psychologa.
Wykształcenie wyższe z zakresu psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, dodatkowo wymagane kwalifikacje w zakresie socjoterapii.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 15/20 - psycholog szkolny, 5/20- socjoterapia
Doświadczenie minimum 2 lata pracy w szkole.
Umowa zawarta na okres- od 21.10.2014 do końca roku szkolnego 2014/2015


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs4@mmj.pl
.
Telefon:
0322201378.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8457
Towarzystwo Oświatowe Animus
ul. Kierocińskiej 24
41-200 Bytom/Sosnowiec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel j.angielskeigo

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przyjmiemy lektora j. angielskeigo z terenu Zabrza, Gliwic.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
infomax1@o2.pl
.
Telefon:
0502391911.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8456
Towarzystwo Oświatowe Animus
ul. Kierocińskiej 24
41-200 Bytom/Sosnowiec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel j.angielskeigo

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przyjemna praca w przedszkolu-nauczanie j.angielskeigo, teren Gliwic, praca po godzinie 13.00, może być traktowana jako dodatkowa.
Zgłoszenia na adres mailowy.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
infomax1@o2.pl
.
Telefon:
0502391911.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8455
Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

rewalidant osób niepełnosprawnych ruchowo

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
przygotowanie pedagogiczne,indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uprawnieniami do pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo,


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dyrektor@lokp.pl
.
Telefon:
0343273229.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8454
Gimnazjum im.J.Korczaka
ul.Bankowa 13
42-190 Blachownia.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

rewalidacja -surdopedagog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących , 6 godzin w tygodniu .


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gimblachownia@gmail.com
.
Telefon:
0343268100.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8453
Szkoła Medyczna GOWORK.PL w Katowicach
ul. 3 Maja 13
40-096 KATOWICE.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- Dyspozycyjność w niedzielę
- Doświadczenia w prowadzeniu zajęć
- Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole policealnej i uprawnienia do prowadzenia zajęć z j. angielskiego


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola.katowice@gowork.pl
.
Telefon:
0322292063.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8452
Szkoła Medyczna GOWORK.PL w Katowicach
ul. 3 Maja 13
40-096 KATOWICE.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- Dyspozycyjność w niedzielę
- Doświadczenia w prowadzeniu zajęć
- Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole policealnej i uprawnienia do prowadzenia zajęć z j. angielskiego


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
arnikadanel@gmail.com
.
Telefon:
0322292063.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8451
Szkoła Podstawowa nr 18
ul.Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu zatrudni na zastępstwo(długotrwała choroba nauczyciela) od 06.10.2014 w pełnym wymiarze godzin nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- wychowawstwo w kl.III.

Wymagania: dyspozycyjność
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, dodatkowe kwalifikacje.

CV proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sp18@sosnowiec.edu.pl
.
Telefon:
0322661516.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8450
Zabrzańskie Szkoły dla Dorosłych
Piłsudskiego 29
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Nauczyciel histori


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsdd@vsv.com.pl
.
Telefon:
0322763345.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8449
Szkoła Medyczna GOWORK.PL w Katowicach
ul. 3 Maja 13
40-096 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel Języka Angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- Dyspozycyjność w każdą niedziele od 10.30 do 13.00
- Doświadczenia w prowadzeniu zajęć
- Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole policealnej i uprawnienia do prowadzenia zajęć z j. angielskiego


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola.katowice@gowork.pl
.
Telefon:
0322292063.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8448
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

opiekunka do dzieci

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy opiekunek do dzieci z Mysłowic lub okolic
Do opieki planujemy zatrudnić 2 opiekunki - dla każdej 3 dzieci w wieku 1 - 3 lata.
Rodzice dzieci będą w tym samym czasie na szkoleniu w pomieszczeniu obok.
Wymagania wstępne: minimum wykształcenie średnie oraz doświadczenie w opiece nad dziećmi.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
awans77@o2.pl
.
Telefon:
0535673957.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8447
Społeczna Szkoła Podstawowa "OMEGA" im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach
ul. Gliwicka 276
40-862 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Społeczna Szkoła Podstawowa "OMEGA" im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo. Wymagane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w pracy z dziećmi w szkole podstawowej, dyspozycyjność.
Oferty prosimy przesyłać droga mailową.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@omegaszkola.pl
.
Telefon:
0322545124.


2014.10.01 - Oferta pracy nr 8446
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
Edukacji 11a
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel - warsztaty teatralne

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
opis stanowiska:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla uczniów klas I-IV SP
- termin zajęć: środy 14.30 - 16.00 (proszę odpowiadać na ogłoszenie tylko jeśli termin jest do zaakceptowania)
- prowadzenie zajęć wg autorskiego program

wymagania:
- pasja, twórczość, elastyczne podejście do zajęć, umiejętność pracy z dziećmi
- przygotowanie pedagogiczne

Zainteresowanych proszę o przesyłanie CV i LM na adres mailowy: szkola@zssto.org - w temacie KONIECZNIE wpisać "warsztaty teatralne"


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@zssto.org
.
Telefon:
0322190240.


2014.09.26 - Oferta pracy nr 8445
Agencja NianiaNet
ul. Szkolna 7/9
40-007 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Opiekunka dziecięca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
NIANIA DLA 6 MIESIĘCZNEGO CHŁOPCA - TARNOWSKIE GÓRY

Oczekujemy: osoby posiadającej doświadczenie w pracy z dziećmi, opiekuńczej, z wysokim poczuciem odpowiedzialności, wysokiej kultury osobistej, znajomości zabaw rozwijających dla malucha (np. zabawy paluszkowe itp.), ciepła, empatii i radosnego usposobienia.

Oferujemy: stała praca, trzy dni w tygodniu, godz. 09.00 - 17.00, wynagrodzenie 10 zł/h.

Prosimy o zgłoszenia CV wraz ze zdjęciem i opisem swojego doświadczenia - na adres praca@nianianet.pl. Uwaga: skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami!


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
praca@nianianet.pl
.
Telefon:
0327276060.


2014.09.26 - Oferta pracy nr 8444
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. ks. bpa H. Bednorza 15
40-384 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel surdopedagog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego zatrudni od zaraz nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki na 2 godziny zajęć rewalidacyjnych w tygodniu.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsps@alpha.pl
.
Telefon:
0322569469.


2014.09.26 - Oferta pracy nr 8443
Eduprofesja s.c.
al. Wolności 22b, lok. 10
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciele matematyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Nauczyciel matematyki mający doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego, praca na terenie Częstochowy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@eduprofesja.edu.pl
.
Telefon:
0508462170.


1234567891011121314151617181920...>>