Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

123456789101112131415
 
2015.07.31 - Oferta pracy nr 9346
Zespół Szkół Ogolnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
ul. Źrałków 1
42-580 Wojkowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Surdopedagog z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej – technikum, liceum ogólnokształcących

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności)
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi
zajęciami oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres
określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku
studiów w grupie treści podstawowych
i kierunkowych obejmuje treści nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym
niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe
w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych
zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
lowojkowice@o2.pl
.
Telefon:
0327695762.


2015.07.31 - Oferta pracy nr 9345
Zespół Szkół Ogolnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
ul. Źrałków 1
42-580 Wojkowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu geodezyji z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności)
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi
zajęciami oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres
określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku
studiów w grupie treści podstawowych
i kierunkowych obejmuje treści nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym
ni˝ wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe
w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych
zaj´ç oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
lowojkowice@o2.pl
.
Telefon:
0327695762.


2015.07.31 - Oferta pracy nr 9344
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów z zakresu logistyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - uprawnienia do nauczania przedmiotów z zakresu logistyki w technikum


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsczl@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0324311466.


2015.07.31 - Oferta pracy nr 9343
Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim
1 Maja 23B
44-304 Wodzisław Śląski.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zaoczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim zatrudni nauczyciela Florystyki

Wymagania:

-wykształcenie kierunkowe
-ukończone studia wyższe
-przygotowanie pedagogiczne
-dyspozycyjność w weekendy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
etrojniar@ipt.pl
.
Telefon:
0326611141.


2015.07.31 - Oferta pracy nr 9342
Liceum Ogólnokształcące "Szkoła na Grodzisku"
ul. Sobieskiego 118
43-300 Bielsko-Biała.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela:
1. języka polskiego i WOK-u (18/18h) - najlepiej egzaminatora maturalnego
2. języka hiszpańskiego (4/18)
Poszukujemy osób z wykształceniem wyższym (ukończone studia magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym oraz, co konieczne, z doświadczeniem zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej. W przypadku polonisty niezbędna jest także dyspozycyjność.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu kół przedmiotowych, zainteresowań, wolontaryjnych itp.

Zatrudnienie w oparciu o KP. Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na podany adres e-mail.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkolanagrodzisku@gmail.com
.
Telefon:
0338118181.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9341
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
ul. Kard. K. Wojtyły 32
43-354 Czaniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

mgr filologii angielskiej( studia stacjonarne) oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkonej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
studia stacjonarne na kierunku filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia stacjonarne na kierunku edukacja wczesnoszkolna, co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela, posiadanie uprawnień: wychowawca kolonijny, aktualny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, animator czasu wolnego, obsługa komputera, prawo jazdy, gra na instrumentach muzycznych


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
spczaniec@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0338109104.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9340
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach
Al. B. Krzywoustego 11
40-870 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka niemieckiego oraz współorganizującego kształcenie integracyjne około 10/18 etatu łącznie na dwóch stanowiskach

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego i kwalifikacje w zakresie kształcenia specjalnego (tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna itp.)


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@zsi1katowice.pl
.
Telefon:
0322543679.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9339
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach
ul. Hlonda 14
41-400 Mysłowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

socjoterapeuta

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela z uprawnieniami do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla grupy 7 gimnazjalistów w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo. Praca na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.
Oferty proszę przesyłać na adres mailowy do 15.08.2015.r


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gimnazjum_3@myslowice.pl
.
Telefon:
0322230102.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9338
Absolwent Szkoła Językowa
Lubliniec, Oświęcimska 10a
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

lektor języka angielskiego, lektor języka niemieckiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukiwani lektorzy języka angielskiego i niemieckiego do pracy w szkole językowej,lekcje w różnych godzinach, do ustalenia, duża ilość zajęć,możliwość podpisania umowy o pracę. Mogą być licencjaci i tegoroczni absolwenci.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
ania.gawlik@op.pl
.
Telefon:
0664996183.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9337
Przedszkole Publiczne
Korczaka 32a
42-600 Tarnowskie Góry.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel rytmiki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela rytmiki do pracy od zaraz. Praca w dwóch placówkach na terenie Tarnowskiech Górach, łącznie 6 oddziałów.Praca raz w tygodniu.Oferujemy umowę o pracę. Może być osoba prowadząca własną działaność.
Oferty proszę przesłać na aders e-mail z dopiskiem w tytule RYTMIKA.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@domowe-przedszkole.info
.
Telefon:
0531531306.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9336
Przedszkole Publiczne
Korczaka 32a
42-600 Tarnowskie Góry.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedszkola

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela przedszkola do pracy od zaraz na stanowisko wychowawcy grupy. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiedzialność, organizacja stanowiska pracy, kreatywność, pomysłowość. Oferujemy: umowę o pracę, awans zawodowy,możliwość rozwoju, pracę w nowoczesnej placówce. Prosimy o kontakt osoby z Tarnowskich Gór lub najbliższej okolicy.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@domowe-przedszkole.info
.
Telefon:
0531531306.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9335
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
Edukacji 11a
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel j. angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe magisterskie (studia dzienne)
- przygotowanie pedagogiczne
- stopień nauczyciela kontaktowego/ min. rok pracy na stanowisku nauczyciela
- pasja i twórcze podejście do nauczania, pomysłowość, otwartość na wyzwania
- umiejętność skutecznego motywowania i inspirowania uczniów
- zaangażowanie, potrzeba rozwoju w miejscu pracy
- samodzielność, odpowiedzialność
- wysoka kultura osobista
- poczucie humoru :)

STANOWISKO:

- nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
- prowadzenie zajęć dodatkowych (kółko zainteresowań) z języka angielskiego
- min. 13/18 etatu w 2015/16 z możliwością zwiększenia do pełnego etatu w kolejnym roku szkolnym
- umowa o pracę (nie zastępstwo)
- grupy max. 16-osobowe, zwiększona liczba godzin języka angielskiego
- doskonała baza dydaktyczna (tablice multimedialne, oprogramowanie dydaktyczne, różnorodne pomoce, współpraca międzynarodowa)

Oferty (CV i LM) proszę składać do dn. 15.08.2015r. wyłącznie na adres e-mail: szkola@zssto.org


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@zssto.org
.
Telefon:
0322190240.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9334
Zespół Szkół w Krupskim Młynie
ul. Dąbrowskiego 2
42-693 Krupski Młyn.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- filologia angielska – mgr z przygotowaniem pedagogicznym
- etat 18/18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
- umowa na zastępstwo od 01.09.2015r. do 24.06.2015r.

Oferty prosimy przesyłać tylko drogą mailową: gimkrupski@onet.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gimkrupski@onet.pl
.
Telefon:
0322857027.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9333
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
ul. Warszawska 142
42-202 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych - technik logistyk

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- zatrudnimy na cały etat nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie Technik Logistyk
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- kwalifikacje pedagogiczne
- wymagane umiejętności w przygotowaniu uczniów w zakresie egzaminu zawodowego - kwalifikacje A.30; A.31, A.32


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsko@wp.pl
.
Telefon:
0343656450.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9332
Technikum nr 4 w Zespole Szkół im.S.Staszica
ul. Rataja 29
42-400 Zawiercie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
zatrudnimy na 12/18 etatu nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- kwalifikacje pedagogiczne
Przedmioty: Systemy baz danych, administracja bazami danych,projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zstzaw@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0326723882.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9331
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Dąbrowskiego 55A
41-500 Chorzów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

logopeda / neurologopeda

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
LOGOPEDĘ / NEUROLOGOPEDĘ do filii SPWR w CHORZOWIE
forma zatrudnienia umowa o pracę

Wymagania:

- kwalifikacje
- predyspozycje osobowościowe;
- doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ze
sprzężoną niepełnosprawnością;


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
fundacja@rfpn.org
.
Telefon:
0322411113.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9330
Twórczy Zakątek - Klub Dziecięcy
ul. Marcinkowskiego 6c
40-233 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

opiekun, pomoc do grupy

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie z zakresu: pedagogika przedszkolna, opiekuńczo - wychowawcza lub kurs opiekunki dziecięcej.

Poszukujemy pomocy opiekunki do grupy dzieci w wieku 1-2 latka. Mile widziane doświadczenie w pracy oraz oświadczenie o niekaralności. Ważne: aktualna książeczka sanepidowska.

Oferty prosze przesyłać wyłacznie na e-mail


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
monika.stranczyk@interia.pl
.
Telefon:
0530620541.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9329
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych- lekarz weterynarii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- ukończona studia wyższe,
- lekarz weterynarii,
- przygotowanie pedagogiczne,
- dyspozycyjność


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@ckrnaklo.pl
.
Telefon:
0501221365.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9328
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych-produkcja roślinna

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- ukończona Akademia Rolnicza,
- specjalność produkcja roślinna,
- przygotowanie pedagogiczne
- dyspozycyjność


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@ckrnaklo.pl
.
Telefon:
0501221365.


2015.07.30 - Oferta pracy nr 9327
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych-produkcja zwierzęca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- ukończona Akademia Rolnicza,
- specjalność produkcja roślinna,
- przygotowanie pedagogiczne
- dyspozycyjność


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@ckrnaklo.pl
.
Telefon:
0501221365.


123456789101112131415