Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

1234567891011
 
2015.07.03 - Oferta pracy nr 9242
Zespół Szkół Specjalnych im.dra St.Kopczyńskiego przy WCP "Kubalonka" w Istebnej
Istebna 500
43-470 Istebna.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel-wychowawca ZPZW

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
- kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej – kierunek pedagogika lecznicza.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zssistebna@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0338588657.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9241
Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Rejtana 7
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel etyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
uprawnienia do nauczania etyki


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sloczest@bigduo.pl
.
Telefon:
0343631139.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9240
Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Rejtana 7
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel muzyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
uprawnienia do nauczania muzyki w gimnazjum


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sloczest@bigduo.pl
.
Telefon:
0343631139.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9239
Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Rejtana 7
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel muzyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
uprawnienia do nauczania muzyki w gimnazjum


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sloczest@bigduo.pl
.
Telefon:
0343631139.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9238
Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego
42-200 Częstochowa
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel matematyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wyższe magisterskie


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sloczest@bigduo.pl
.
Telefon:
0343631139.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9237
Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego
42-200 Częstochowa
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel matematyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wyższe magisterskie


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sloczest@bigduo.pl
.
Telefon:
0343631139.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9236
Gimnazjum Specjalne nr 3 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej (kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe). Praca w oddziale szpitalnym.
Wymiar czasu pracy: niepełny etat, tj. 2/18 godzin zajęć dydaktycznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9235
Gimnazjum Specjalne nr 3 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej. Praca w oddziale szpitalnym.
Wymiar etatu: niepełny etat tj. 1/18 godzin zajęć dydaktycznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9234
Technikum Specjalne Nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane kawalifikacje do nauczania chemii oraz kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki (kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe).
Wymiar czasu pracy: niepełny etat tj. 1/18 godzin zajęć dydaktycznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9233
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane kwalifikacje do nauczania chemii oraz kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki (kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe)
Wymiar etatu: niepełny wymiar tj. 2/18 godzin zajęć dydaktycznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9232
Gimnazjum Specjalne nr 5 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymaganie kwalifikacje do nauczania chemii oraz kwalifikacje z zakresu: surdopedagigiki i oligofrenopedagogiki (kurs kwalifikacyjny lub studia podypolomowe).
Wymiar czasu pracy: niepełny etat tj. 9/18 godzin zajęć dydaktycznych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9231
Gimnazjum Specjalne nr 3 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane kwalifikacje do nauczania chemii oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej (kurs kwalifikacyjny lub studia podypomowe).
Praca w odziale szpitalnym.
Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy tj. 1/18 godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
soswlubliniec@gmail.com
.
Telefon:
0343563241.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9230
Zespół Szkól nr 3 w Żorach
os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52
44-240 Żory.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel matematyki, nauczyciel geografii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy(gimnazjum/liceum)od 01.09.2015r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs3zory@op.pl
.
Telefon:
0601053307.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9229
Szkoła Podstawowa w Rudnikach im. Powstańców Styczniowych
Rudniki 1a
42-230 Koniecpol.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć technicznych, wychowania do życia w rodzinie

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zatrudnienie na okres od 01.09.2015r do 24.06.2016r w klasach IV-VI w wymiarze: plastyka 1/22, muzyka 1/22, zajęcia techniczne 1/22, wychowanie do życia w rodzinie 1/22 (klasy łączone). Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości". Podstawa zatrudnienia - Kodeks pracy.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
rudniki@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0516128425.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9228
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Zabrzu
ul. Wolności 299
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Wykładowca na kierunku Technik BHP

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne
System pracy: weekendowy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zabrze@zak.edu.pl
.
Telefon:
0322724124.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9227
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Zabrzu
ul. Wolności 299
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Wykładowca na kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne
System pracy: weekendowy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zabrze@zak.edu.pl
.
Telefon:
0322724124.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9226
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Zabrzu
ul. Wolności 299
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Wykładowca na kierunku Opiekunka Środowiskowa

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne
System pracy: weekendowy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zabrze@zak.edu.pl
.
Telefon:
0322724124.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9225
Liceum Ogólnokształcące w Psarach
ul. Główna 91
42-287 Lubsza.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

historia - 2/18, historia i społeczeństwo - 4/18, geografia - 4/18, biblioteka - 2/30, surdopedagog - 2/18

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- wykształcenie kierunkowe
- przygotowanie pedagogiczne

Praca od 1.09.2015 r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
lopsary@interia.pl
.
Telefon:
0343579437.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9224
Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 13
40-384 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel muzyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagania:
- ukończone studia wyższe kierunkowe lub
- ukończone studia wyższe + studia podyplomowe z zakresu muzyki
- uprawnienia pedagogiczne
- kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Opis stanowiska:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.
2. Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły z zakresu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.

Informacje dodatkowe:
1. Wymiar czasu pracy: 4/18, umowa na zastępstwo na okres 01.09.2015 r. – 31.08.2016 r.
2. Aplikacje należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Aplikacje przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@zss10.pl
.
Telefon:
0322569067.


2015.07.03 - Oferta pracy nr 9223
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K. Wojtyły w Mysłowicach
Hlonda 14
41-400 Mysłowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach zatrudni do pracy:
- nauczyciela informatyki, mile widziana również olinofrenopedagogika
- logopedę z nieusprawnieniami do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych ( praca w wymiarze 1/2 etatu )


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gimnazjum_3@myslowice.pl
.
Telefon:
0322230102.


1234567891011