Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

1234567891011121314151617181920...>>
 
2015.11.27 - Oferta pracy nr 10232
Niepubliczny Żłobek AKUKU Radosław Włodarczyk
ul. Gwarków 26AB
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

opiekun w żłobku

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
• wykształcenie kierunkowe (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego) lub osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
• przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie na opiekuna żłobka.
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi (niekoniecznie do lat 3)


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zlobek@zlobekakuku.com.pl
.
Telefon:
0514891850.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10231
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Wyjątkowa Kraina
Krakowska 15
43-190 Mikołów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

psycholog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju - godz. popołudniowe.
Wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Prosimy przesyłać CV na podany adres mailowy - skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
przedszkole@wyjatkowakraina.pl
.
Telefon:
0501460069.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10230
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Wyjątkowa Kraina
Krakowska 15
43-190 Mikołów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

oligofrenopedagog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju - godz. popołudniowe.
Wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Prosimy przesyłać CV na podany adres mailowy - skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
przedszkole@wyjatkowakraina.pl
.
Telefon:
0501460069.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10229
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja
ul. Pułaskiego 70
42-300 Myszków.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów wetwrynaryjnych w Szkole Policealnej dla dorosłych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- umowa o pracę od 1 lutego 2016 r. w Szkole Policealnej dla dorosłych,
- dyspozycyjność w weekendy (dwa razy w miesiącu)
- wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (lub niekoniecznie)
- nauczanie przedmioty: diagnostyka weterynaryjna,
choroby i pielęgnacja zwierząt, pracownia diagnostyki weterynaryjnej, pracownia analityki weterynaryjnej.
Oferty składać osobiście na adres podany wyżej lub przesłać e'mailem.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs2myszkow_bedusz@op.pl
.
Telefon:
0343138181.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10228
Zespół Szkół Podstawow- Gimnazjalnych
ul. Sikorskiego 8a
41-922 Radzionków.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Pilnie poszukiwany nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauki języka polskiego z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.
Oferta dotyczy na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na dłuższym L4.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dyrektor@zspg.radzionkow.pl
.
Telefon:
0322866252.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10227
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałem Specjalnym Zielona Lokomotywa
ul W.Kubicy 5
41-400 Mysłowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

logopeda

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przedszkole zatrudni logopedę na 1/2 etatu do pracy z dziećmi
z dysfunkcjami.
Wymagana znajomość MAKATONU lub języka migowego, kreatywność
i umiejętność w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Aktualna książeczka sanepid.
Aplikacje proszę przesyłać na adres przedszkole@noemasoft.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
przedszkole@noemasoft.pl
.
Telefon:
0322229090.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10226
Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
ul. Zwycięstwa 14
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel - wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukiwany nauczyciel przedmiotów:
- Historia wychowania
- Problematyka uzależnień

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- uprawnienia pedagogiczne
- dyspozycyjność w weekendy

Oferujemy:
- Pracę od zaraz
- Pracę na umowę zlecenie

Osoby zainteresowana proszone są o przesłanie swojego CV na adres b.grzechca@zak.edu.pl w tytule maila wpisując "nauczyciel-terapeuta ds. uzależnień".


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
b.grzechca@zak.edu.pl
.
Telefon:
0323326464.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10225
Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
ul. Zwycięstwa 14
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel - wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukiwany nauczyciel przedmiotów:
- psychologia chorego człowieka
- Psychologiczno-pedagogiczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- uprawnienia pedagogiczne
- dyspozycyjność w weekendy

Oferujemy:
- Pracę od zaraz
- Pracę na umowę zlecenie

Osoby zainteresowana proszone są o przesłanie swojego CV na adres b.grzechca@zak.edu.pl w tytule maila wpisując "nauczyciel-psychologia".


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
b.grzechca@zak.edu.pl
.
Telefon:
0323326464.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10224
Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
ul. Zwycięstwa 14
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel - wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukiwany nauczyciel przedmiotów:
- wykonywanie pracy biurowej
- dokumentacja biurowa
- Technika biurowa

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- uprawnienia pedagogiczne
- dyspozycyjność w weekendy

Oferujemy:
- Pracę od zaraz
- Pracę na umowę zlecenie

Osoby zainteresowana proszone są o przesłanie swojego CV na adres b.grzechca@zak.edu.pl w tytule maila wpisując "nauczyciel-dokumentacja biurowa".Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
b.grzechca@zak.edu.pl
.
Telefon:
0323326464.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10223
Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki, Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum im. J. Kukuczki
ul. Mikołowska 4
44-200 Rybnik.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Dyrektor szkół

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice- Dzieciom”, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół prowadzonych przez SORD; Społecznej Szkoły Podstawowej, Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Kukuczki.

Szczegółowe wymagania i warunki, które muszą być spełnione przez kandydatów oraz zasady przeprowadzania konkursu, zamieszczone są w Regulaminie konkursu dostępnym na stronach internetowych naszych Szkół - www.ssp.rybnik.pl, www.sg.rybnik.pl
oraz w sekretariatach szkół.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r.,
do godz. 12.00 w sekretariacie Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum przy ul. Mikołowskiej 4 w Rybniku.
Do zachowania w/w terminu konieczne jest złożenie dokumentów osobiście lub doręczenie przesyłki pocztowej we wskazanej dacie (nie wystarczy nadanie w tej dacie przesyłki w urzędzie pocztowym lub firmie kurierskiej).


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sg.rybnik@gazeta.pl
.
Telefon:
0324223303.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10222
Szkoła Podstawowa nr 1
ul.Jagiellońska 18
40-035 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie kierunkowe magisterskie.Praca na 1/2 etatu od 1.12.2015r. do końca roku szkolnego.
Oferty prosimy składać na adres podany powyżej lub e-mailem na adres :spnr1katowice@op.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
spnr1katowice@op.pl
.
Telefon:
0322510688.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10221
Przedszkole Dziecięcy Ogród Możliwości
ul. Dziewanny 12
40-750 katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Niepubliczne przedszkole w Katowicach poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe - wychowanie przedszkolne

2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

3. Znajomość zagadnień związanych z pedagogiką Montessori lub gotowość do podjęcia dalszego kształcenia w tej tematyce

Kandydatury prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@dom-przedszkole.pl.
Kontakt telefoniczny: 663 823 033


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@dom-przedszkole.pl
.
Telefon:
0322042693.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10220
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kraina Marzeń"
Piernikarczyka 12
40-749 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

oligofrenopedagog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
ukończone studia magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej oraz oligofrenopedagogika, doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
CV proszę przysłac na adres: gabinet@persona-psycholog.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gabinet@persona-psycholog.pl
.
Telefon:
0000000000.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10219
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kraina Marzeń"
Piernikarczyka 12
40-749 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

fizjoterapeuta

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
mgr fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
CV proszę przesyłać na adres: gabinet@persona-psycholog.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gabinet@persona-psycholog.pl
.
Telefon:
0000000000.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10218
Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia
ul. Kolejowa 24
34-325 Łodygowice .

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

psycholog dziecięcy

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Doświadczenie.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
biuro@ciuchcia-przedszkole.pl
.
Telefon:
0792014135.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10217
Niepubliczne Przedszkole "Alladyn"
Olszewskiego 40
43-600 Jaworzno.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel cały etat

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy w kameralnej grupie zróżnicowanej wiekowo.
Wymagania konieczne: wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne/edukacja wczesnoszkolna), książeczka san.-epid.
Dodatkowym atutem będą: znajomość nowoczesnych, alternatywnych metod pedagogiki przedszkolnej, doświadczenie w pracy z dziećmi, inne kwalifikacje lub uprawnienia poza wychowaniem przedszkolnym (np. logopedia, terapia ped., j. obcy, gimn. kor. itp.), zdolności plastyczne/muzyczne/teatralne
Poszukujemy pasjonatów pracy z dziećmi oraz osób otwartych na współpracę z rodzicami. Oferujemy stabilność pracy (umowa o pracę od 01.01.2016 r.), możliwość rozwoju zawodowego, nowoczesne środowisku pracy.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
alladyn.jaworzno@gmail.com
.
Telefon:
0604868858.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10216
Przedszkole Miejskie Nr 54
Kalinowa 115A
41-208 Sosnowiec.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel 0,62 etatu

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Pilnie poszukiwany nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wymagania konieczne: wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne/edukacja wczesnoszkolna), książeczka san.-epid.
Dodatkowym atutem będą: doświadczenie w pracy z dziećmi, inne kwalifikacje lub uprawnienia poza wychowaniem przedszkolnym (np. logopedia, terapia ped., j. obcy, gimn. kor. itp.), zdolności plastyczne/muzyczne/teatralne
Umowa o pracę od 09.12.2015 r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
p54@sosnowiec.edu.pl
.
Telefon:
0322992021.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10215
Welcome to English
Rynek 26
41-400 Mysłowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel Lektor angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Szkoła językowa poszukuje lektorów do pracy z dziećmi od lat 6, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłymi.

Zajęcia od poniedziałku do czwartku od 16:00 do 19:00. Praca dodatkowa, umowa zlecenie.

Wymagania:
uprawnienia do nauczania angielskiego
doświadczenie w pracy z dziećmi

CV proszę wysyłać na maila.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
maria@welcometoenglish.pl
.
Telefon:
0602612866.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10214
Niepubliczny Żłobek w Będzinie
Jesionowa 22 a
42-500 Będzin.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

pomoc opiekunki w żłobku

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
- licencjat z pedagogiki,
- doświadczenie w pracy z dziećmi


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
crrhoryzont@gmail.com
.
Telefon:
0794117786.


2015.11.27 - Oferta pracy nr 10213
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr4
Obrońców Pokoju 4
44-105 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

terapeuta SI

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Terapia SI -2 godziny w piątki


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
wicebeata@o2.pl
.
Telefon:
0322793392.


1234567891011121314151617181920...>>