Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

12345678910
 
2014.04.23 - Oferta pracy nr 7740
Szkoła Podstawowa nr 5
Michałkowicka 15
41-100 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wykształcenie kierunkowe,
zatrudnienie od 1 września 2014r. w pełnym wymiarze godzin, CV można składać drogą elektroniczną do 30.05.2014r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sp5siemianowice@interia.pl
.
Telefon:
0322200699.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7739
Gimnazjum nr 5
11 Listopada 21
41-500 Chorzów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Kwalifikacje do nauczania matematyki z przygotowaniem pedegogicznym. Zatrudnienie na pełny etatn, na zastępstwo do konca roku szk. 2013/2014


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gim5@gim5.chorzow.pl
.
Telefon:
0322411706.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7738
Wesoła Nutka
ul. Wróblewskiego 31 A
41-106 Siemianowice slaskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

instruktor zajęć baletowych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy osoby, która od miesiąca maja poprowadzi zajęcia baletowe w Centrum Dziecięcym -"Wesoła Nutka". Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, wiek dzieci to 5-6- lat. Grupa jest niewielka, liczy do 8 osób.
Oprócz uprawnień do prowadzenia zajęć z baletu osoba musi posiadac dokumenty umożliwiające jej pracę z dziećmi.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
wesolanutka@g.pl
.
Telefon:
0514532934.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7737
PAŁAŁC MŁODZIEŻY
ul. Mikołowska 26
40-066 KATOWICE.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel strzelectwa sportowego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wymiar godzin: 12/18
wykształcenie wyż.z przygotowaniem pedagogicznym,
kurs kwalifikacyjny instruktora strzelectwa sportowego i łucznictwa sportowego, uprawnienia do posiadania broni i amunicji, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność w godzinach dopołudniowych i popołudniowych


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
katowice@pm.katowice.pl
.
Telefon:
0322518593.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7736
Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Katowicach
3-go Maja 26
40-096 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczycieli na kierunkach Higienistka Stomatologiczna i Asystentka Stomatologiczna.
Wymagane uprawnienia pedagogiczne.
Zakres przedmiotów:Propedeutyka zdrowia,Anatomia
i patofizjologia narządów żucia,edukacja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej,dokumentacja medyczna w stomatologii,


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
katowice@nova.edu.pl
.
Telefon:
0322539060.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7735
NOVA Centrum Edukacyjne
3-go Maja 26
40-096 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Fizjoterapetua

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Policealna Szkoła Zawodowa poszukuje fizjoterapeuty z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć na kierunku masażysta


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
katowice@nova.edu.pl
.
Telefon:
0322539060.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7726
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/2
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Firma Edukacyjna zatrudni nauczycieli / lekarzy do szkoły policealnej na kierunki medyczne:
-asystentka stomatologiczna
-higienistka stomatologiczna
-technik dentystyczny
-sterylizacja medyczna
-opiekun medyczny
-technik masażysta
-technik farmaceutyczny
-fizjoterapeuta

Wymagania:
- uprawnienia pedagogiczne
- wykształceni wyższe kierunkowe
- dyspozycyjność w weekendy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na maila lub dostarczenie do sekretariatu szkoły wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
rosa@nova.edy.pl
.
Telefon:
0322302634.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7725
Zespół szkół nr 7
Browarowa 1a
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Oferta dla osób posiadających wykształcenie w zakresie-studia podyplomowe -Technologia Żywności, Żywienie i Gastronomia. Oferty z innym rodzajem studiów nie będą rozpatrywane.
Umowa na godziny.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs7tychy@poczta.wp.pl
.
Telefon:
0322273632.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7724
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
ul. Chorzowska 5
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego:
- technologia transportu szynowego,
- środki transportu szynowego,
- diagnostyka w transporcie szynowym,
- eksploatacja środków transportu szynowego,
- sieci zasilające i trakcje elektryczne,
- montaż i utrzymanie sieci zasilających i trakcji elektrycznych.

Oferujemy NIEPEŁNY ETAT.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
szkola@zsti.gliwice.pl
.
Telefon:
0322306831.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7723
Szkoła Podstawowa nr 1
ul.Sportowa 5
41-800 Zabrze.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
nauczyciel pedagogiki specjalnej, specjalność - surdopedagogika,do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z niedosłuchem centralnym od zaraz do 27.06.2014 w wymiarze 2/18 etatu.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sp1zabrze@op.pl
.
Telefon:
0322713769.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7722
Szkoła Podstawowa nr 5
Michałkowicka 15
41-100 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
kwalifikacje do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, zatrudnienie od 1 września 2014r. w pełnym wymiarze godzin, oferty proszę składać na adres e-mailowy do dnia 30.05.2014r.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sp5siemianowice@interia.pl
.
Telefon:
0322200699.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7721
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
ul. Konopnickiej 36
41-300 Dąbrowa Górnicza.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Osoba zainteresowana ofertą winna legitymować się pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi oraz do:
- nauczania wychowania fizycznego,
- prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zssdg@poczta.onet.pl
.
Telefon:
0322624326.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7720
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " PŁOMYK MONTESSORI"
UL. KAROLA MIARKI 21
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

NAUCZYCIEL MUZYKI W PRZEDSZKOLU

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
POSZUKUJEMY OSOBY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W PRZEDSZKOLU. WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE.
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU PO 0,5 GODZINY DLA 2 GRUP.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
PERFORATOR@PERFORATOR.PL
.
Telefon:
0323815300.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7719
Policealne Szkoły Dla Dorosłych EDICUS
ul. Batorego 18
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Dyrektor Szkoły

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Opis stanowiska:
-Zarządzanie placówką oświatową - szkoła policealna dla dorosłych
Wymagania:
- wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi
- znajomość prawa oświatowego


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dzialpersonalny@edicus.pl
.
Telefon:
0697085525.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7718
Centrum Rozwoju i Nauki
Jagienki 5/7
92-439 Łódź.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka hiszpanskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Szkola poszukuje doswiadczonego nauczyciela j.hiszpanskiego do nauki dzieci i mlodziezy


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
dadoyle@o2.pl
.
Telefon:
0733129212.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7717
Zespół Szkół nr 6
Al. M. Piłsudskiego 10
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie wyższe zawodowe - kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.
Oferta pracy na 1/2 etatu.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsnr6@interia.pl
.
Telefon:
0322170091.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7716
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4
43-140 Lędziny.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wychowania fizycznego - do pracy na Orliku

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Oprócz wykształcenia merytorycznego i pedagogicznego potrzebne dodatkowe kwalifikacje, np. trenerskie itp.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat_pzs@op.pl
.
Telefon:
0322167322.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7715
Dwujęzyczne Przedszkole STREFA MALUCHA
Wróbla 14
41-106 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dwujęzyczne Przedszkole Strefa Malucha poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego - warunek konieczny.
CV prosimy przesyłać na maila: sekretariat@strefamalucha.pl


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat@strefamalucha.com
.
Telefon:
0667622479.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7714
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Kossak-Szczuckiej 32
40-578 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

neurologopeda

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przedszkole specjalne zatrudni neurologopedę.
Cv tylko z pełnymi kwalifikacjami do w/w stanowiska.
Praca od godziny 13.00-18.00


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
a.nowinska@terapiairozwoj.pl
.
Telefon:
0000000000.


2014.04.23 - Oferta pracy nr 7713
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 7)
Marii Dabrowskiej 10
41-103 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
pedagog szkolny z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z logopedii.
cały etat- od 01 września 2014


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs4@mmj.pl
.
Telefon:
0322201378.


12345678910