Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim zgłaszanie potrzeb kadrowych. W celu dodania oferty prosimy o wypełnienie formularza dodawanie ofert pracy.

Oferty osób poszukujących pracy NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE!

Okres prezentacji ofert na stronie wynosi 3 miesiące. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Katowicach nie odpowiada.W przypadku chęci przedłużenia okresu prezentacji oferty prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia jedynie miejsce na stronie www. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

1234567891011121314151617181920...>>
 
2014.11.21 - Oferta pracy nr 8610
Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
ul. Słowiańska 1
40-216 Katowice .

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka polskiego (kl. 4-6), nauczyciel matematyki (kl. 4-6), nauczyciel przyrody (kl. 4-6)

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zakres obowiązków:
• prowadzenie lekcji i zajęć indywidualnych w szkole podstawowej

Od osób kandydujących oczekujemy:
• zaangażowania,
• wykształcenia kierunkowego,
• doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, choć mile widziane.

Prosimy o zapoznanie się ze stronami internetowymi: www.wegielek.edu.pl oraz www.sternik.edu.pl

CV wraz z własnoręcznie napisanym listem motywacyjnym (skan) prosimy przesyłać elektronicznie - praca@wegielek.edu.pl oraz na adres podany wyżej.Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
kuznica.sekretariat@wegielek.edu.pl
.
Telefon:
0322068064.


2014.11.21 - Oferta pracy nr 8609
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie poszukuje nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: zajęć rewalidacyjnych - gimnastyka rehabilitacyjna w wymiarze 9/18 godz./tyg.
Wymagania:
-wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej, studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Kurs NDT - BOBATH


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zpswrcieszyn@wp.pl
.
Telefon:
0338520744.


2014.11.21 - Oferta pracy nr 8608
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4
43-140 Lędziny.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel języka niemieckiego.

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Przygotowanie merytoryczne i pedagogiczno - metodyczne. Praca na cały etat na zastępstwo.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat_pzs@op.pl
.
Telefon:
0322167322.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8607
Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Podlesie 99
42-235 Lelów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel rewalidacji

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukujemy nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacji z dzieckiem z Zespołem Aspergera w normie intelektualnej i z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo w normie intelektualnej . Wymiar godzin 4/24 tyg.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sp.podlesie@op.pl
.
Telefon:
0343558677.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8606
Niepubliczne Przedszkole "CUDACZEK"
Gen.J.Ziętka 20
41-400 Mysłowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wykształcenie kierunkowe


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
henkark@wp.pl
.
Telefon:
0605318966.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8605
Prywatne Przedszkole "YES - Młodzi Odkrywcy"
ul. Rolnicza 27
42-500 Będzin.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Prywatne Przedszkole YES - Młodzi Odkrywcy w Będzinie poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego
z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim)
z dobrą znajomością języka angielskiego
(mile widziane kwalifikacje do nauczania języka).
Kontakt: Joanna Brown 516 42 41 95
yes.odkrywcy@gmail.com


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
yes.odkrywcy@gmail.com
.
Telefon:
0516424195.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8604
Galileusz Katowice
ul.Gallusa 12
40-594 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

PRACA DODATKOWA DLA PEDAGOGA Z DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
W związku z rozwojem katowickiego oddziału ogólnopolskiej sieci szkół Galileusz oferujemy możliwość podjęcia pracy dodatkowej osobie prowadzącej zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 
Współpracująca z nami osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć indywidualnych adresowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
  
Poszukujemy osób które:
• posiadają wykształcenie w jednej z następujących dziedzin:
- pedagogiki specjalnej lub pokrewne,
- filologii polskiej z elementami pedagogiki specjalnej,
• posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu/pisaniu lub trudności w nauce,
• są cierpliwe, zrównoważone i lubiące pracę z młodzieżą,
• posiadają wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy oraz umiejętności interpersonalne,
• cechują się wysoką kulturą osobistą.
 
Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• prowizyjny system wynagradzania,
• pracę w porze popołudniowej i w weekendy,
• przyjazną atmosferę w pracy.
 
Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na adres: wieslawa.juraszek@galileusz.com.pl zawierając klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
 
"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
wieslawa.juraszek@galileusz.com.pl
.
Telefon:
0508600801.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8603
Galileusz Katowice
ul.Gallusa 12
40-594 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

PRACA DODATKOWA DLA NAUCZYCIELA INFORMATYKI

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
W związku z rozwojem katowickiego oddziału ogólnopolskiej sieci szkół Galileusz oferujemy możliwość podjęcia pracy dodatkowej nauczycielowi informatyki.
Współpracująca z nami osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych na różnych poziomach zaawansowania. Oferta naszych zajęć jest adresowana do różnych grup wiekowych stąd osoba prowadzącą zajęcia będzie pracowała zarówno z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym jak i ze studentami.

Poszukujemy osób które:
• posiadają wiedzę pozwalającą na prowadzenie zajęć dla dzieci z następujących obszarów: programowanie (np. tworzenie prostych gier komputerowych), budowanie stron internetowych oraz umieszczanie ich na serwerze, budowanie sieci informatycznych, konstruowanie blogów, tworzenie forów dyskusyjnych, czerpanie z internetu wartościowych informacji,
• znają środowisko Windows oraz pakiet MS Office,
• są zrównoważone i lubiące pracę z młodzieżą,
• posiadają wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy,
• cechują się wysoką kulturą osobistą.
 
Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• prowizyjny system wynagradzania,
• pracę w porze popołudniowej i w weekendy,
• przyjazną atmosferę w pracy.
 
Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na adres: wieslawa.juraszek@galileusz.com.pl zawierając klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
 
"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
wieslawa.juraszek@galileusz.com.pl
.
Telefon:
0508600801.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8602
Galileusz Częstochowa
al. NMP 61/4
42-200 Częstochowa.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Nauczyciel chemii

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Firma Galileusz oddział Częstochowa poszukuje nauczycieli lub osób mogących prowadzić zajęcia z chemii na poziomie szkoły średniej (rozszerzenie).


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
czestochowa@galileusz.com.pl
.
Telefon:
0724003496.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8600
Medyczna Szkoła Policealna Sukces dla Dorosłych w Katowicach
ul. Mickiewicza 22
40-092 K.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

wykładowca do kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowisko wykładowcy na kierunku Asystentka Stomatologiczna z przedmiotu: Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej.
Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne,
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
- praca w weekendy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wyłącznie drogą e-mail na adres: e.pracka@sukcesedukacja.pl z dopiskiem stanowiska pracy w temacie. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
e.pracka@sukcesedukacja.pl
.
Telefon:
0660725100.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8599
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
Ul. Elfów 56
43-100 Tychy.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel tańca 16/18 etatu

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnieniami do prowadzenia kół tańca nowoczesnego i towarzyskiego.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
mdk2@vp.pl
.
Telefon:
0322273110.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8598
WESOŁA NUTKA
Siemianowice
41-106 Siemianowice Śl.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel rytmiki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Poszukiwana osoba do pracy w przedszkolu w Siemianowicach Śląskich. Forma zatrudnienia-umowa o dzieło. Zajęcia raz w tygodniu do południa (5 grup)-po południu (1 grupa). Prosimy dzwonic pod nr 514 532 934 lub wysylać maile na mirkaa2@tlen.pl w tytule koniecznie napisac RYTMIKA- inne oferty nie będą rozpatrywane. Osoba musi miec wykształecenie pozwalające mu na pracę z dziećmi oraz wykształcenie muzyczne- umiejętność śpiewania oraz gry na instrumentach muzycznych. Dobre podejście do dzieci, doświadczenie na podobnym stanowisku.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
mirkaa2@tlen.pl
.
Telefon:
0323080005.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8597
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elzbieta
ul. Ściegiennego 6
41-710 Ruda Ślaska.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

psycholog

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Ośrodek Święta Elżbieta zatrudni psychologa na pełen etat. Praca w Placówce Całodobowej oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej. Preferowana osoba z doświadczeniem oraz uprawnieniami do prowadzenia socjoterapii.
Wymagania: wykształcenie wyższe-psychologia
Zakres obowiązków: prowadzenie rozmowy psychologicznej; przygotowywanie diagnozy indywidualnej dziecka i rodziny; współpraca z wychowawcami w zakresie opracowywania
i realizowania programu indywidualnej pracy z dzieckiem
i jego rodziną; prowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych; opracowywanie programów pracy, programów zajęć specjalistycznych; sprawozdań
z realizowanej działalności.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
agnieszkachwolka@interia.pl
.
Telefon:
0792682292.


2014.11.20 - Oferta pracy nr 8596
Liceum Ogólnokształcące
ul. Krakowska 33
43-190 Mikołów.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Wymagane uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
mikolow@twoja-szkola.pl
.
Telefon:
0323221108.


2014.11.19 - Oferta pracy nr 8585
Powiatowy Zespół Szkół
ul. Granitowa 130
43-155 Bieruń.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel matematyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Praca na zastępstwo, w pełnym wymiarze. Wyższe wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, mile widziane uprawnienia egzaminatora maturalnego.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
sekretariat_pzs_bierun@interia.pl
.
Telefon:
0322162981.


2014.11.19 - Oferta pracy nr 8584
Gimnazjum nr 2 w Czeladzi
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel fizyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zatrudnimy na zastępstwo nauczyciela fizyki z pełnymi kwalifikacjami do nauczania w gimnazjum,w wymiarze 12 godz. tygodniowo. Oferty proszę przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
gim2czeladz@poczta.fm
.
Telefon:
0322651062.


2014.11.19 - Oferta pracy nr 8576
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
Sienkiewicza 9
44-100 Gliwice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel wspomagający/nauczyciel w grupie przedszkolnej

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
wymagane są kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ogólnodostępnej grupie przedszkolnej oraz w grupie integracyjnej ; mile widziane dodatkowe kwalifikacje np językowe lub muzyczne

Praca w wymiarze 1 etat na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela od 01.01.2015 r

oferta ważna do 15.12.2014 r


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
pm40.gliwice@oswiata.org.pl
.
Telefon:
0322311625.


2014.11.07 - Oferta pracy nr 8560
TEB Edukacja
-
40-004 Katowice.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

Wykładowca

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Szkoła dla dorosłych nawiąże współpracę z przychodnią weterynaryjną, zainteresowaną prowadzeniem praktycznego kształcenia zawodowego dla słuchaczy (preferowana lokalizacja: Katowice i miasta ościenne).


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
katowice@teb.pl
.
Telefon:
0323520777.


2014.11.07 - Oferta pracy nr 8559
Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Lipowa 3
41-100 Siemianowice Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel matematyki

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Zatrudnimy na zastępstwo do czerwca 2015r. nauczyciela matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej w pełnym wymiarze godzin.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zsi.siemianowice@gmail.com
.
Telefon:
0322200223.


2014.11.07 - Oferta pracy nr 8558
Zespół Szkół nr 1
M. Skłodowskiej-Curie 49
41-949 Piekary Śląskie.

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:

nauczyciel

Wymagania oraz informacje dodatkowe:
Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych z wykształceniem wyższym pedagogicznym do prowadzenia zajęć rachunkowości oraz biura rachunkowości w niepełnym wymiarze etatu.


Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres:
zs-1@wp.pl
.
Telefon:
0322884013.


1234567891011121314151617181920...>>